Kiidjärve raamatukogu kodulehe aadress on muutunud:     kiidjarve.raamat.polvavald.ee